Foto-blog sezone

Na ovom mestu naći će se fotografije koje su u vezi sa sezonom 2013. Spremanje izložbi, razgovori i vreme provedeno sa autorima izložbi i sve ono što čini jednu sezonu, a tradicionalno je skriveno za poglede publike.