Merlin Nađ Torma – ”Promised Land”

Iz teksta kataloga:

“Qamar, dvadesetpetogodišnjak iz Pakistana: “Ovde je život tako težak zato što niko ne razume kako se osećam, usamljen sam. Moja zemlja je daleko i bilo bi jako teško otići i videti se sa roditeljima. Došao sam u Evropu jer sam o tome sanjao, ali vidite kakav je naš život u Džungli, kako mi ovde živimo. Niko ne može sprečiti ptice, reke, vazduh da prelaze granice, zašto mi imamo toliko problema?”

U poslednjih nekoliko godina Srbija je postala tranzitna zona za migrante bez dokumenata, uglavnom iz Avganistana, Pakistana i istočne Afrike, na putu ka Evropskoj uniji. Neki su pobegli od rata, neki se nadaju da će moći da izdržavaju porodicu u domovini.

Na putu do Srbije migranti plaćaju hiljade evra krijumčarima, prelaze nekoliko granica pešice, na konju ili skriveni u kamionu. Neki su tokom tog napornog i opasnog putovanja pretrpeli napade ili zlostavljanja, izgubili članove porodice ili prijatelje.

Srpsko-mađarska granica je poslednja prepreka pre ulaska u šengensku zonu Evropske unije, odnosno u zonu bez redovnih graničnih kontrola među zemljama. Ali, pošto je ta granica dobro obezbeđena, mnogi migranti se zaglave na ulazu u zonu nedeljama, pa i mesecima. Oni koji nemaju novaca da plate privatni smeštaj odsedaju u ilegalnom naselju koje se zove Džungla, gde žive u improvizovanim skloništima i čekaju priliku da pređu u EU. ”

Merlin Nađ-Torma je dokumentovala život u subotičkoj Džungli od novembra 2011. do decembra 2012. godine.