Strangelives

Strangelives je serija izmišljenih biografija ispričanih pre slikama nego rečima. To je spoznavanje da je svaki život, kad se posmatra izvana, jedna papazjanija sastavljena od anegdota, slučajnosti, raspoloženja i mesta. Izgraditi život, zamisliti postojanje nekog drugog jedinstvenog ljudskog bića, znači biti svedok niza slučajnosti i namera, preuzetih rizika i doživljenih pustolovina,  nađenih i izgubljenih ljubavi. Strangelives  su priče koje je ispričao kolektiv fotografa iz celog sveta – međusobno su povezani slikama koje imaju isti estetski i narativni senzibilitet, iako su potpuno odvojeni u prostoru i vremenu. Te fotografske pesme u prozi nisu pravljene s namerom da obezbede linearni narativ izmišljenog života već pre da pozovu posmatrače da rearanžiraju, reinterpretiraju i ponovo zamisle svako individualno postojanje onako kako žele i kako im se sviđa. One nas podsećaju da baš svaki život, stvarni ili izmišljeni, neobičan ili običan pruža neverovatne mogućnosti.

—Greg Flanders

Radove kolektiva možete pogledati na veb-sajtu Strange.rs.